esg.dk
Den danske liv- og pensionssektor står overfor store udfordringer i forbindelse med Solvency II udfordringen. En komplet ESG datapakke leveres til disse aktører med henblik på en smidig og omkostningseffektiv implementering.
ESG-as-a-service
Udvikling, vedligeholdelse og dokumentation af simulationsmodeller er komplekst og kræver dedikeret mandskab. Dette adresseres gennem esg.dk, hvor de samlede omkostninger relateret til ESG minimeres ved at outsource hovedopgaver i forbindelse med arbejdet omkring Economic Scenario Generator.
Simuleret markedsdata
Et komplet datapakke med alle store aktivklasser og underliggende risikofaktorer leveres. Dette inkluderer rentekurver (risikofrie rentekurver, swap kurver, regulatoriske og kreditkurver), inflation, ejendomme, aktier, valutakurser og andre store aktivklasser.

Løbende kalibrering
Alle modeller vil blive kalibreret til observerbart markedsdata for at sikre markedskonsistens. Simulationsmodellerne kan derfor fungere som input til værdiansættelse af både finansielle instrumenter og livsforsikringsmæssige hensættelser.
Dansk fokus
Den leverer Economic Scenario Generator fokuserer på det danske marked, herunder danske realkreditobligationer og volatilitets justering (VA) indbygget i den regulatoriske rentekurve
Solvency II
Datapakken inkluderer en stor dokumentationspakke i forbindelse med Solvency II overholdelse. En konsistent kalibrering til observerbare markedsdata er kritisk og en hjørnesten i reguleringen. Dette skal dokumenteres og valideres ved hver ESG kørsel.

download.esg.dk
Den komplette pakke kan downloades fra websitet, download.esg.dk. Datapakken indeholder både dokumentation for de valgte modeller, simulerede data og dokumentation for Solvency II overholdelse.
Markedsdata
esg.dk tilkøber alle markedsdata for at foretage løbende kalibrering af simulationsmodeller. Dette inkluderer markedsvolatilitet og kurver for relevante aktivklasser. Det er på denne måde muligt at lave en pakke inklusiv dokumentation og simulerede markedsdata til direkte brug i den danske liv- og pensionssektor.
xva.cloud
Køb af Economic Scenario Generator data til den danske liv- og pensionssektor giver også adgang til online værdiansættelse af porteføljer af finansielle instrumenter. Dette gøres på xva.cloud, hvor liv- og pensionssektoren kan beregne markedsværdier af afdækningsinstrumenter, herunder renteswaps.